مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

وکالت نامه

20 مرداد 1399

در معاملات کلان از طریق وکالت نامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله اعتبار وکالت نامه از دفترخانه تنظیم کننده سند،کتبا استعلام شود

*مبایعه نامه و وکالتنامه لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه نامه و صرفا با اعتبار تنظیم وکالتنامه مبادرت به انجام معامله نشود.

*جهت پیشگیری از سواستفاده در آینده دقت شود که وکالتنامه صادره محدودیت زمانی نداشته باشد.

*از انجام معامله بواسطه وکالتنامه های کلی که مربوط به اموال منقول و غیرمنقول موکل باشد و یا اینکه موکلین افراد متعددی مانند وراثتی و شراکتی باشند،اجتناب گردد.

*در صورت انجام معامله با وکالت رسمی مانند املاک در رهن بانکها در کمترین زمان نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام شود.

*چنانچه معامله از طریق تفویض وکالت انجام شود،وکالتنامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است،بدقت مطالعه شود تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل باشد. در تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجاییکه موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصا نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا بطور صریح در وکالتنامه قید شود که موکل حق دخالت و اجرای آن را از خود سلب و ساقط کرد.

---معاملات وکالتی ایجاد مالکیت نمی کند.---

تعداد زیادی از افراد جامعه تصور میکنند با وکالتنامه مالکیت به آنها منتقل میشود اما اینگونه نیست و وکالت در واقع نیابت و نمایندگی از طرف موکل است برای انجام کارهایی که وکیل اجازه دارد آن امور را انجام دهد که از آن جمله تشریفات قانونی مربوط به درخواست و تنظیم سند رسمی مالکیت می باشد.

*خرید و فروش وکالتی برای خریدار مالکیت ایجاد نمی کند.این قرارداد،جزو قراردادهای جایز است و هریک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد میتواند آن را برهم زند.

*هم موکل میتواند از اذن خود رجوع نماید و هم وکیل حق استعفا دارد و این عقد مانندسایر قراردادهای جایز با فوت و جنون و سفه،وکالت منفسخ می شود.

*هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است،خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خودش بفروشد،وکالت منفسخ می شود.

*با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد.

 

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top