مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

تفاوت تراس و بالکن از لحاظ ثبتی چیست؟

2 شهریور 1399

*در دستورالعمل 30 بندی تفکیک آپارتمان بندهای 18 الی 20 یعنی سه بند به موضوع تراس اختصاص داده شده تراس و بالکن قسمتی از ساختمان است که حداقل یکطرف آنها به سمت خارج باز باشد که به آنها تراس و یا بالکن یکطرف باز،دوطرف باز یا سه طرف باز میگویند

تفاوت این دو در این است که تراس غیر مسقف است و بالکن مسقف است

"تراس جزء مساعات است"

"بالکن همیشه جزء مساحت آپارتمان محاسبه میشود."

در حالت خاصی تراس جزء مفروزات است ولی در همین حالت خاص مساحت تراس جزء مساحت مساحت آپارتمان بحساب نمی آید بلکه به آن منضم میشود.

مثلا آپارتمانی به مساحت 80 مترمربع بانضمام تراسی به مساحت 5 مترمربع اما در خصوص بالکن گفته میشود مثلا آپارتمانی به مساحت 95 متر که چهار متر مربع آن بالکن است.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top