مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

نکات درباره مشارکت در ساخت ملک(قسمت اول)

8 مهر 1399

*اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی و فنی ، وفاداری و پیمان داری ، دانش و تخصص باشد.

*تعیین قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله، سازنده و ... بسیار متفاوت و متغیر است.

این قدرالسهم در هنگام شراکت با سازندگان تجربی کفهء قدرالسهم به نفع مالک توافق می شود ولی در مشارکت با مهندسین و آرشیتکت،کفه قدرالسهم به نفع سازندگان است، اگرچه در واقع هردو طرف در این نوع مشارکت بسیار راضی خواهند بود.

*برای قرارداد های مشارکت در ساخت ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف و توافق کرد

*پس از اتمام سقف و ستون و دیوارچینی حتما فی مابین شریک سازنده و مالک ، تقسیم نامه ای شفاف و صریح با توجه به میزان قدرالسهم ، کیفیت و زمان فروش واحدهای متعلق به خود تنظیم شود.

*انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت بر کیفیت اجرایی شریک سازنده نباید فراموش شود.

*انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده پس از اتمام سقف و ستون و دیوارچینی صورت پذیرد.

*حق دخل و تصرف برای مالک حفظ شود تا در صورت تاخیر و تعطیلی پروژه توسط شریک سازنده، مالک بتواند برای تامین مخارج پس از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید.

*کیفیت ساخت آپارتمان های متعلق به مالک و شریک سازنده یکسان و برابر باشد.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top