مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

نکات درباره مشارکت در ساخت ملک(قسمت دوم)

9 مهر 1399

*برای حل اختلافات احتمالی برای تفسیر مفاد و توافقات از حکمیت و داوری استفتده شود.

*توصیه میشود به جای طمع در میزان قدرالسهم اعیانی با سازنده خوش نام،معتبر و پرتجربه شریک شود

*به جای فسخ و اقاله قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی مطمئن و اصولی تنظیم شود.فسخ و اقاله قرارداد،پس از شروع عملیات تخریب و یا گودبرداری دیگر معنا و مفهومی ندارد.

*برای انتخاب نقشه معماری و ... حتما فعالانه مشارکت داشته باشید.

*اجازه اخذ وام به هرعنوان به شریک سازنده داده نشود.

*در تعیین میزان خسارت نباید افراط و تفریط شود.

*حتما موارد بیمه ساختمان و مسئولیت ساخت و اجراء در ضمن قرارداد رعایت و توجه شود.

*مدت تاخیر مجاز و غیرمجاز مجری و شریک سازنده صریحا مشخص شود.

*حتما آزمایش خاک از شریک سازنده مطالبه شود.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top