مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

نکات درباره مشارکت در ساخت ملک(قسمت سوم)

13 مهر 1399

*مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و سایر ادعاها به عهده ی شریک سازنده گذاشته شود.

*قبل امضاء قرارداد مشارکت راجع به کم و کیف اجرای تعهدات و قول و قرار شریک سازنده مفضلا تحقیق شود.

*موضوع هردشیپ(شرط مذاکره مجدد) در صورت بروز حوادث غیرمتقربه و سیاسی و اقتصادی در متن قرارداد منظور شود.

*برای اجرای تعهدات شریک سازنده ، امتیاز و تشویقی جهت حسن اجرای تعهدات در نظر گرفته شود

*مبنای تعیین قدرالسهم برای طرفین بر اساس قیمت عرصه و میزان هزینه ساخت و ... می باشد.

*واحدهای شراکتی فی مابین مالک و شریک سازنده با توجه به میزان قدرالسهم آنان و نحوه بهره برداری و کیفیت فروش و اجاره صریحا مشخص شود.

*کیفیت تحویل آپارتمان ها براساس قابلیت بهره برداری و بدون هیچ عیب و ایرادی باید همراه باشد.

*پس از اتمام هر مرحله از ساخت و ساز ، به مالک تحویل شود و از وی اقرار گرفته شود.برای این منظور از شرکت های متخصص گواهی ،تاییدنامه اخذ و یک نسخه به مالک تحویل شود.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top