مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

نکات درباره مشارکت در ساخت ملک(قسمت چهارم)

19 مهر 1399

*قبل از فک رهن ملک توسط مالک ،هیچگونه اقدامات اجرایی و اداری انجام ندهید.

*تکلیف مصالح ساختمان های کلنگی را مشخص کنید.

*تکلیف خطوط تلفن های دایر فی مابین طرفین مشخص شود.

*در خصوص اجازه اعمال تغییرات توسطپیش خریداران و مالک و نحوه ی تامین هزینه و مسئولیت اجرایی آن را صراحتا مشخص نمایید.

*تعیین تکلیف هزینه های شارژ و نگهداری ساختمان پس از تحویل ملک و نحوه تعیین هیئت مدیره ساختمان و ... مشخص شود.

*هزینه های جانبی اعم از عوارض تراکم اضافی ، مالیات، هزینه بیمه، هزینه های انشعاب آب ، برق، گاز و ... مشخصا و صراحتا توافق شود.

*از تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت با شخصیت های حقوقی اجتناب شود.

*مسئولیت و هزینه های نحوه هزینه سند و صورتجلسه تفکیکی و ... دقیقا مشخص شود.

*قرارداد به امضاء شهود طرفین برسد.

*محل نگهداری اسناد و مدارک ملک مورد مشارکت و همچنین کیفیت وکالت نامه به نام شریک سازنده توافق شود.

*اساس مشارکت در ساخت ، شناخت کامل شریک مبنی بر تجربه ، خودشناسی ، توانایی مالی ، وفاداری به پیمان و قرارداد است. بنابراین تحقیق کامل صورت پذیرد.

*تعیین قدرالسهم شرکاء بسیار متفاوت و متغیر است مثلا مشارکت با یک آرشیتکت خوش نام و خوش ذوق و خلاق ، مالکین ترجیح میدهند درصد کمتری بگیرند ، چرا که آپارتمان هایی که آرشیتکت میسازد بسیار گرانتر از سازه های بنایی است.

* در قدرالسهم اعیانی ، مشارکت در ساخت نباید طمع ورزید.

 

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top